main menu

Home Overons Nieuws Projecten Contact
logo bouwend waarland

Welkom bij Bouwend Waarland.

Bouwend Waarland BV ontwikkelt succesvol kleine woningbouwlocaties, CPO-projecten en ruimte-voor-ruimte-projecten.

Bouwend Waarland BV heeft een uitstekend lokaal netwerk en werkt vanuit haar doelstelling samen met lokale grondeigenaren en bedrijven.

Bouwend Waarland BV is een samenwerkingsverband van vier Waarlandse bedrijven.

- Wever Bouwbedrijf

- Wedevelop BV

- Aannemingsbedrijf B.O.V. v.o.f.

- John Dekker A&O

Bouwend Waarland BV heeft als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten in Waarland en directe omgeving , al dan niet in samenwerkingsverbanden, om de bouwproductie en werkgelegenheid van de lokale bouwondernemingen te stimuleren.

Bouwend Waarland BV is in december 2008 opgericht en heeft voor de ontwikkeling en realisering van bouwprojecten alle expertise in eigen huis.

 

Theo Wever vertegenwoordigt Wever Bouwbedrijf. Dit is een familiebedrijf met 80 werknemers die meer dan 50 jaar ervaring heeft in de bouw van kleine en grote bouwprojecten, nieuwbouw, renovatie en restauratie.

Maikel Gielens vertegenwoordigt Wedevelop BV, opererend vanuit Waarland en gericht op samenwerking bij projectontwikkeling, project- en procesmanagement, cpo-projecten en bouwen. Hierbij wordt samengewerkt met particulieren, groepen, bedrijven en gemeenten. Wedevelop ontwikkelt daarnaast zelfstandig en op risicobasis kleinschalige woningbouwprojecten (herontwikkeling en nieuwbouw).

Marco Groot en Richard de Waard vertegenwoordigen Aannemingsbedrijf BOV. Dit is een klein bedrijf wat zijn werkzaamheden heeft bij particulieren en diverse bedrijven. Zij werken samen met een vaste groep onderaannemers waardoor al soorten van werkzaamheden van klein naar groot kunnen worden uitgevoerd.

John Dekker vertegenwoordigt John Dekker Advies & Ondersteuning en is sinds 1992 als projectleider werkzaam in de ruimtelijke ordening bij zowel gemeenten als private partijen in Noord-Holland en heeft daarmee ruime ervaring met gemeentelijke regelgeving en bestuurlijke en politieke processen.

Nieuws

WAARLAND - Woningbouwproject Adamsland; 19 woningen en 16 bouwkavels op het terrein van het voormalig loonbedrijf Bruin aan de Veluweweg 44 in Waarland

Het stedenbouwkundig plan is gereed. In een ruim opgezet openbaar gebied bouwt Bouwend Waarland projectmatig 11 goedkope rijwoningen en 8 hoekwoningen. Daarnaast worden 4 kavels uitgegeven voor 2 onder 1 kapwoningen en 16 kavels voor vrijstaande woningen. De verkoop van de woningen en kavels start in september. Belangstellenden kunnen zich al wel aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en de start van de verkoop. Dit kan vanaf 25 mei via de website www.adamsland.nl.

 

SINT MAARTEN - Ontwikkeling recreatiewoningen op Chalet- en Bungalowpark De Wielen te Sint Maarten.

In samenwerking met De Wielen Recreatie BV ontwikkelt Bouwend Waarland 29 recreatiebungalows. Daar waar voorheen seizoenplaatsen werden verhuurd worden nu een nieuwe paden aangelegd met ruime percelen met recreatiebungalows. Inmiddels is bijna 50 % verkocht en in aanbouw. Belangstellenden kunnen verkoopinformatie vinden op www.bungalowparkdewielen.nl

 

DIRKSHORN – Bouwend Waarland levert acht energieneutrale starterswoningen op in Dirkshorn

Jonge mensen uit Dirkshorn krijgen deze week de sleutel van hun nieuwe huis in hun eigen dorp. Op 11 april zijn acht nieuwe woningen aan de Spoetnikstraat opgeleverd. Het zijn starterswoningen, door Bouwend Waarland ontwikkeld. Juist voor jonge Dirkshorners. De komst van de woningen was een wens van de dorpsraad van Dirkshorn en gemeente Schagen. De dorpsraad vroeg om aantrekkelijke betaalbare starterswoningen in Dirkshorn, voordat de jongere ‘thuisverlaters’ woonruimte elders zouden zoeken en de kern verlaten. Bouwend Waarland won de prijsvraag van de gemeente en ontwikkelde 8 energieneutrale woningen inclusief een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. De acht woningen zijn voorzien van een aardwarmtepomp en zonnepanelen. Dat is ook volgens het gemeentelijke beleid. Zoals is afgesproken in het nationaal Energieakkoord moet de nieuwbouw van woningen vanaf 2020 energieneutraal zijn. Het beheer en eigendom van de installaties blijft in handen van Bouwend Waarland, zodat de duurzame inzet wordt gegarandeerd. De oplevering van de woningen is precies volgens planning gegaan.

 

SCHAGEN – Bouwend Waarland levert 8 starterswoningen in Waarland op.

Op 16 en 17 oktober jl. zijn de 8 woningen opgeleverd aan de leden van de Coöperatieve Vereninging - Oude handbalvelden. Komende maand wordt ook het omliggende openbare gebied opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. Daarmee wordt het eerste CPO-project van de gemeente Schagen succesvol afgerond.

 

SCHAGEN – Bouwend Waarland en de gemeente Schagen tekenen een Intentieovereenkomst voor woningbouw in Waarland.

Op 4 juni 2018 heeft Bouwend Waarland een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Schagen. Daarin hebben de beide partijen afgesproken dat zij komende tijd de haalbaarheid onderzoeken van woningbouw op de plek van het voormalige loonbedrijf aan de Veluweweg 44 in Waarland. Als uit dit onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling haalbaar is dan wordt het plan verder uitgewerkt en worden de procedures opgestart. De eerste fase van dit woningbouwplan is de sloop van alle bedrijfsgebouwen en de bouw van 10-30 woningen op deze plek. Als alles meezit kan de eerste paal eind 2019 de grond in.

 

WAARLAND – Maandagmiddag 19 februari is in Waarland de eerste paal geslagen voor het eerste CPO woningbouwproject in de gemeente Schagen.

Aan de Lantmanstraat in Waarland worden in opdracht van een groep jongeren 8 rijwoningen gebouwd. Zij hebben woningen, onder begeleiding van Bouwend Waarland, zelf ontwikkeld. Daarmee hebben zij de kans gegrepen om in Waarland in een eigen betaalbare nieuwbouwwoning een toekomst op te bouwen. Bouwend Waarland heeft met dit project belangrijke ervaring opgedaan die zij kan benutten bij nieuwe CPO- initiatieven.

Woningbouw projecten

 

Woningbouwproject Adamsland; 19 woningen en 16 bouwkavels op het terrein van het voormalig loonbedrijf Bruin aan de Veluweweg 44 in Waarland (in voorbereiding)

Het stedenbouwkundig plan is gereed. In een ruim opgezet openbaar gebied bouwt Bouwend Waarland projectmatig 11 goedkope rijwoningen en 8 hoekwoningen. Daarnaast worden 4 kavels uitgegeven voor 2 onder 1 kapwoningen en 16 kavels voor vrijstaande woningen. De verkoop van de woningen en kavels start in september. Belangstellenden kunnen zich al wel aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang en de start van de verkoop. Dit kan via de website www.adamsland.nl. Bouwend Waarland heeft met de gemeente Schagen en met de grondeigenaren de contracten gesloten voor de ontwikkeling van het woningbouwplan.

Het bestemmingsplan wordt in het najaar 2020 vastgesteld. Begin 2021 worden gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen het bouwrijpmaken van het gebied. Klik hier voor meer informatie

Woningouwproject Adamsland Waarland

 

Ontwikkeling recreatiewoningen op Chalet- en Bungalowpark De Wielen te Sint Maarten (in uitvoering)

In samenwerking met De Wielen Recreatie BV ontwikkelt Bouwend Waarland 29 recreatiebungalows. Daar waar voorheen seizoenplaatsen werden verhuurd worden nu een nieuwe paden aangelegd met ruime percelen met recreatiebungalows. Inmiddels is bijna 50 % verkocht en in aanbouw. Belangstellenden kunnen verkoopinformatie vinden op www.bungalowparkdewielen.nl

De Wielen Sint Maarten Bouwend Waarland

 

Locatie Spoetnikstraat Dirkshorn (gerealiseerd)

Aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn zijn acht energieneutrale starterswoningen gerealiseerd. Alle woningen zijn verkocht aan jongeren uit Dirkshorn. Bouwend Waarland heeft de door de gemeente Schagen uitgeschreven tender gewonnen. De acht woningen zijn voorzien van een aardwarmtepomp en zonnepanelen. Dat is ook volgens het gemeentelijke beleid, zoals is afgesproken in het nationaal Energieakkoord moet de nieuwbouw van woningen vanaf 2020 energieneutraal zijn.

Spoetniksstraat Dirkshorn

 

Locatie voormalige handbalvelden Waarland (gerealiseerd)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland heeft een groep jongeren op deze locatie een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 8 goedkope woningen gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen gemaakt. De woningen staan op de plaats van de voormalige handbalvelden van Con Zelo. Het omliggende groen en het naastliggende trapveld is behouden gebleven, waarmee de woningen in een prachtige parkachtige omgeving komen te liggen.

CPO Waarland

 

Locatie Beemsterboerweg Waarland, Ruimte voor Ruimte (in uitvoering)

Bouwend Waarland realiseert momenteel samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project. Op deze locatie zullen alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen worden verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en in aanbouw. Bouwend Waarland treedt hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij. Inmiddels zijn alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen verwijderd en wordt er volop gebouwd.

 

Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg Waarland (gerealiseerd)

Op een voormalige fruitboomgaard aan de Hogebrugweg heeft Bouwend Waarland voor de grondeigenaar drie vrijstaande bouwkavels ontwikkeld waar de nieuwe eigenaren zelf een vrijstaande woning konden ontwerpen en bouwen. Het project heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Hogebrugweg.

Hogebrugweg Bouwend Waarland

 

Vijf appartementen en een apotheek aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd)

Bouwend Waarland realiseerde 5 appartementen en een apotheek in de voormalige buurtsupermarkt in het hart van Waarland. Dit project is het eerste visitekaartje van Bouwend Waarland. Een constructieve samenwerking met de gemeente, een inventief en creatief bouwontwerp en een efficiënte uitvoering en goede verkoop- en bouwbegeleiding.

Hogebrugweg vijf appartementen en een apotheek

 

 

logo bouwend waarland

Contact

 

logo Bouwend Waarland

Bouwend Waarland BV

P/A Smeetsweg 8

1738 DK WAARLAND

TEL.:0226-421739

Klik hier voor meer informatie over woningbouwproject Adamsland.