main menu

Home Overons Nieuws Projecten Contact
logo bouwend waarland

Welkom bij Bouwend Waarland.

Bouwend Waarland BV ontwikkelt succesvol kleine woningbouwlocaties, CPO-projecten en ruimte-voor-ruimte-projecten.

Bouwend Waarland BV heeft een uitstekend lokaal netwerk en werkt vanuit haar doelstelling samen met lokale grondeigenaren en bedrijven.

Bouwend Waarland BV is een samenwerkingsverband van vier Waarlandse bedrijven.

- Wever Bouwbedrijf

- Wedevelop BV

- Aannemingsbedrijf B.O.V. v.o.f.

- John Dekker A&O

Bouwend Waarland BV heeft als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten in Waarland en directe omgeving , al dan niet in samenwerkingsverbanden, om de bouwproductie en werkgelegenheid van de lokale bouwondernemingen te stimuleren.

Bouwend Waarland BV is in december 2008 opgericht en heeft voor de ontwikkeling en realisering van bouwprojecten alle expertise in eigen huis.

 

Theo Wever vertegenwoordigt Wever Bouwbedrijf. Dit is een familiebedrijf met 80 werknemers die meer dan 50 jaar ervaring heeft in de bouw van kleine en grote bouwprojecten, nieuwbouw, renovatie en restauratie.

Maikel Gielens vertegenwoordigt Wedevelop BV, opererend vanuit Waarland en gericht op samenwerking bij projectontwikkeling, project- en procesmanagement, cpo-projecten en bouwen. Hierbij wordt samengewerkt met particulieren, groepen, bedrijven en gemeenten. Wedevelop ontwikkelt daarnaast zelfstandig en op risicobasis kleinschalige woningbouwprojecten (herontwikkeling en nieuwbouw).

Marco Groot en Richard de Waard vertegenwoordigen Aannemingsbedrijf BOV. Dit is een klein bedrijf wat zijn werkzaamheden heeft bij particulieren en diverse bedrijven. Zij werken samen met een vaste groep onderaannemers waardoor al soorten van werkzaamheden van klein naar groot kunnen worden uitgevoerd.

John Dekker vertegenwoordigt John Dekker Advies & Ondersteuning en is sinds 1992 als projectleider werkzaam in de ruimtelijke ordening bij zowel gemeenten als private partijen in Noord-Holland en heeft daarmee ruime ervaring met gemeentelijke regelgeving en bestuurlijke en politieke processen.

Nieuws

 

WAARLAND - Bouwend Waarland ontwikkelt het plan 'Thuijs aan de Veluweweg', dat zijn 8 woningen op de hoek van de Veluweweg en de Beemsterboerweg in Waarland.

Op 2 maart hebben de gemeente Schagen en Bouwend Waarland daarover een overeenkomst getekend. Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan is een vergunning aangevraagd om daar vanaf te wijken. De procedure daarvoor moet nog worden gestart. De directe omwonenden zijn al wel geïnformeerd over het plan.

Het plan bestaat uit zes rug-aan-rug woningen en twee geschakelde woningen.

Binnenkort start de gemeente Schagen de vergunningprocedures. Ondertussen werkt Bouwend Waarland de woningontwerpen uit en wordt de verkoop voorbereid.

Onderstaand ziet u een eerste impressie van het plan.

woningbouwplan Waarland

 

woningbouwplan Waarland

 

WAARLAND - 5 november 2021 Bouwend Waarland ontwikkelt ook Adamsland fase 2

Bouwend Waarland heeft met de eigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van het resterende stuk grond achter Adamsland fase 1. Dit betekent dat Bouwend Waarland ook fase 2 van Adamsland gaat ontwikkelen. De gemeente Schagen is daar ook positief over. De ontwikkeling zal wel na 2023 plaatsvinden. Komend jaar wordt daarvoor het stedenbouwkundig plan en het woningbouwprogramma uitgewerkt. In het woningbouwprogramma zitten, net als in de eerste fase, goedkope koopwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, vrijstaande woningen en kavels. Ook komt er voor Adamsland een kinderspeelplek.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond Adamsland, meld je aan voor de nieuwsbrief. www.adamsland.nl.

woningbouwlocatie 2e fase adamsland

Woningbouw projecten

 

Bouwend Waarland BV heeft als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten in Waarland en directe omgeving , al dan niet in samenwerkingsverbanden, om de bouwproductie en werkgelegenheid van de lokale bouwondernemingen te stimuleren.

- 'Thuijs aan de Veluweweg', 8 woningen in Waarland (in voorbereiding))

- Ontwikkeling Bedrijventerrein Vredemaker-Oost fase V in de Goorn (in voorbereiding)

- 10 CPO-woningen in Burgerbrug (in voorbereiding))

- 5 bouwkavels Nauertogt 22, Broek op Langedijk (in voorbereiding)

- 21 CPO-appartementen aan de Dorpsstraat 54, Warmenhuizen (in uitvoering)

- Woningbouwproject Adamsland; 35 woningen op het terrein van het voormalig loonbedrijf Bruin aan de Veluweweg 44 in Waarland (in uitvoering)

- Ontwikkeling recreatiewoningen op Chalet- en Bungalowpark De Wielen te Sint Maarten (in uitvoering)

- 8 Starterswoningen aan de Spoetnikstraat Dirkshorn (gerealiseerd in 2019)

- 8 CPO starterswoningen aan de Lantmanstraat, Waarland (gerealiseerd in 2018)

- Ruimte voor ruimte project Beemsterboerweg, Waarland (gerealiseerd in 2019/2020)

- Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg 2-2b, Waarland (gerealiseerd in 2008)

- Vijf appartementen en een apotheek aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd in 2012)

 

---------------------------------------------------

'Thuijs aan de Veluweweg', 8 woningen in Waarland (in voorbereiding)

Bouwend Waarland ontwikkelt het plan Thuijs aan de Veluweweg, dat zijn 8 woningen op de hoek van de Veluweweg en de Beemsterboerweg in Waarland. Op 2 maart hebben de gemeente Schagen en Bouwend Waarland daarover een overeenkomst getekend. Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan is een vergunning aangevraagd om daar vanaf te wijken. De procedure daarvoor moet nog worden gestart. De directe omwonenden zijn al wel geïnformeerd over het plan. Het plan bestaat uit zes rug-aan-rug woningen en twee geschakelde woningen. Binnenkort start de gemeente Schagen de vergunningprocedures. Ondertussen werkt Bouwend Waarland de woningontwerpen uit en wordt de verkoop voorbereid. Onderstaand ziet u een eerste impressie van het plan.

woningbouwproject 2022 waarland noord-holland
---------------------------------------------------

Ontwikkeling Bedrijventerrein Vredemaker-Oost fase V in de Goorn (in voorbereiding)

Op een zichtlocatie langs de provinciale weg N23, als laatste fase van het bestaande bedrijventerrein Vredemaker Oost, realiseert Bouwend Waarland in samenwerking met Umbriel Holding BV 5 bedrijfskavels.

---------------------------------------------------

10 CPO-woningen in Burgerbrug (in voorbereiding)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland bouwt een groep van Burgerbruggers op een locatie aan het mr. Bolplein, achter de nieuwe basisschool, een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 10 woningen. Het worden zeven betaalbare rijwoningen, twee 2 onder 1 kapwoningen en een vrijstaande woning.

---------------------------------------------------

5 bouwkavels Nauertogt 22, Broek op Langedijk (in voorbereiding)

Op een voormalig tuindersbedrijf worden 5 bouwkavels ontwikkeld. De locatie heeft een unieke eiland-ligging. Het eiland wordt met een brug bereikbaar vanaf Bijloort. De stedenbouwkundige opzet refereert aan een traditioneel boerderijerf met eigentijdse architectuur.

---------------------------------------------------

21 CPO-appartementen aan de Dorpsstraat 54, Warmenhuizen (in uitvoering)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland (ver-)bouwt een groep Warmenhuizenaren op de locatie van de voormalige basisschool Torenven een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 21 betaalbare woningen. De kenmerkende honingraatstructuur van de voormalige basisschool blijft daarbij behouden. Het schoolplein wordt ingericht voor eigen parkeerruimte in een groene inrichting waarbij het bestaande groen zoveel mogelijk behouden blijft. Het nieuwe appartementengebouw ligt in een prachtige parkachtige omgeving.

oude basisschool Torenven Warmenhuizen

 

---------------------------------------------------

Woningbouwproject Adamsland Fase 1; 35 woningen op het terrein van het voormalig loonbedrijf Bruin aan de Veluweweg 44 in Waarland (in uitvoering)

In een ruim opgezet openbaar gebied bouwt Bouwend Waarland projectmatig 11 goedkope rijwoningen en 8 middeldure rij- en hoekwoningen. Daarnaast zijn er 4 kavels uitgegeven voor 2 onder 1 kapwoningen en 11 kavels voor vrijstaande woningen. Alle woningen en bouwkavels zijn verkocht! www.adamsland.nl

Het bestemmingsplan is in oktober 2020 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Begin 2021 is gestart met de sloop van de bedrijfsgebouwen het bouwrijp maken van het gebied. Klik hier voor meer informatie

Woningouwproject Adamsland Waarland

 

---------------------------------------------------

Ontwikkeling recreatiewoningen op Chalet- en Bungalowpark De Wielen te Sint Maarten (in uitvoering)

In samenwerking met De Wielen Recreatie BV en Wever Bouwgroep ontwikkelt Bouwend Waarland 32 recreatiewoningen met een gevarieerde uitstraling. Daar waar voorheen seizoenplaatsen werden verhuurd worden nu nieuwe padenwegen aangelegd met ruime percelen met recreatiewoningen. Inmiddels is meer dan 75 % van de nieuwe recreatiewoningen verkocht en in aanbouw. Belangstellenden kunnen verkoopinformatie vinden op www.bungalowparkdewielen.nl

De Wielen Sint Maarten Bouwend Waarland

 

---------------------------------------------------

8 Starterswoningen aan de Spoetnikstraat Dirkshorn (gerealiseerd in 2019)

Aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn zijn acht energie -zuinige starterswoningen gerealiseerd. Alle woningen zijn verkocht aan jongeren uit Dirkshorn. Bouwend Waarland heeft de door de gemeente Schagen uitgeschreven tender gewonnen. De acht woningen zijn gasloos gebouwd en voorzien van een aardwarmtepomp en zonnepanelen.

energie neutrale starterswoningen Spoetniksstraat Dirkshorn

 

---------------------------------------------------

8 CPO starterswoningen aan de Lantmanstraat, Waarland (gerealiseerd in 2018)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland heeft een groep jongeren op deze locatie een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 8 goedkope woningen gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen gemaakt. De woningen staan op de plaats van de voormalige handbalvelden van Con Zelo. Het omliggende groen en het naastliggende trapveld is behouden gebleven, waarmee de woningen in een prachtige parkachtige omgeving komen te liggen.

CPO Waarland

 

---------------------------------------------------

Ruimte voor ruimte project Beemsterboerweg, Waarland (gerealiseerd in 2019/2020)

Bouwend Waarland heeft samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project gerealiseerd. Op deze locatie zijn alle bedrijfsgebouwen met bijbehorende verhardingen verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en gerealiseerd. Bouwend Waarland treedt hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij.

beemsterboerweg waarland Ruimte voor Ruimte

 

---------------------------------------------------

Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg 2-2b, Waarland (gerealiseerd in 2008)

Op een voormalige fruitboomgaard aan de Hogebrugweg heeft Bouwend Waarland voor de grondeigenaar drie vrijstaande bouwkavels ontwikkeld waar de nieuwe eigenaren zelf een vrijstaande woning konden ontwerpen en bouwen. Het project heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Hogebrugweg.

Hogebrugweg Bouwend Waarland

 

---------------------------------------------------

Vijf appartementen en een apotheek aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd in 2012)

Bouwend Waarland realiseerde 5 appartementen en een apotheek in de voormalige buurtsupermarkt in het hart van Waarland. Dit project is het eerste visitekaartje van Bouwend Waarland. Een constructieve samenwerking met de gemeente, een inventief en creatief bouwontwerp en een efficiënte uitvoering en goede verkoop- en bouwbegeleiding

Hogebrugweg vijf appartementen en een apotheek

 

 

logo bouwend waarland

Contact

 

logo Bouwend Waarland

Bouwend Waarland BV

P/A Smeetsweg 8

1738 DK WAARLAND

TEL.:0226-421739

Klik hier voor meer informatie over woningbouwproject Adamsland.