PROJECTEN

DE EXPERTS BINNEN BOUWEND WAARLAND

Bouwend Waarland BV heeft als doelstelling het ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten in Waarland en directe omgeving , al dan niet in samenwerkingsverbanden, om de bouwproductie en werkgelegenheid van de lokale bouwondernemingen te stimuleren.

Bouwend Waarland BV is in december 2008 opgericht en heeft voor de ontwikkeling en realisering van bouwprojecten een klein en slagvaardig team dat alle ontwikkel- en bouwkundige expertise in eigen huis heeft. Bouwend Waarland werkt samen met stedenbouwkundigen, civieltechnische adviseurs  en onderzoeksbureaus, bij voorkeur uit de directe omgeving.

OVER WEVER

Theo Wever vertegenwoordigt de Wever Bouwgroep. Dit is een familiebedrijf met 90 werknemers die meer dan 55 jaar ervaring heeft in de bouw van kleine en grote bouwprojecten, nieuwbouw, restauratie, renovatie, onderhoud en technisch beheer. Wever Bouwgroep werkt veel samen met lokale onderaannemers en onderneemt met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

WEBSITE WEVER

OVER BOV

Marco Groot en Richard de Waard vertegenwoordigen Aannemingsbedrijf BOV. Dit is een klein bedrijf wat zijn werkzaamheden heeft bij particulieren en diverse bedrijven. Zij werken samen met een vaste groep onderaannemers waardoor al soorten van werkzaamheden van klein naar groot kunnen worden uitgevoerd.

WEBSITE BOV

OVER WEDEVELOP

Maikel Gielens vertegenwoordigt WeDevelop BV, opererend vanuit Waarland en gericht op samenwerking bij projectontwikkeling, project- en procesmanagement, CPO-projecten en bouwen. Hierbij wordt samengewerkt met particulieren, groepen, bedrijven en gemeenten. WeDevelop ontwikkelt daarnaast zelfstandig en op risicobasis kleinschalige woningbouwprojecten (herontwikkeling en nieuwbouw).

WEBSITE WEDEVELOP

OVER JOHN DEKKER

John Dekker vertegenwoordigt John Dekker Advies & Ondersteuning en is sinds 1992 als projectleider werkzaam in de ruimtelijke ordening bij gemeenten provincies en private partijen in Noord-Holland en heeft daarmee ruime ervaring met gemeentelijke wet- en regelgeving, contractvorming, ruimtelijke procedures  en bestuurlijke en politieke processen.