Terug naar het overzicht
Waarland

Bouwend Waarland ontwikkelt 5 bouwkavels op een perceel op de hoek van de Hogebrugweg en Volleringweg in Waarland.

Op de grootste en meest in het oog springende kavel van circa 1850 m2 mag een blikvanger worden gebouwd. Deze woning wordt beeldbepalend voor de belangrijkste entree van het dorp vanaf de provinciale Weg N242 over de Hogebrug. De vier overige kavels liggen om een gezamenlijk erf met één gezamenlijke entree vanaf de Volleringweg. Deze kavel variëren in grootte tussen circa 700 en 1000 m2. De planologische procedure wordt dit jaar doorlopen en de verkoop van de kavels start naar verwachting eind 2024.

5 bouwkavels Hogebrugweg / Volleringweg, Waarland