Terug naar het overzicht
De Goorn

Alle drie kavels zijn verkocht en er wordt volop gebouwd aan de verschillende bedrijfsverzamelgebouwen. De nutsbedrijven leggen hun leidingen aan waarna de eerste gebouwen medio 2024 kunnen worden opgeleverd. Eind 2024 start het woonrijpmaken van het openbaar gebied zodat alles begin 2025 kan worden opgeleverd en het project kan worden afgerond.

Bouwend Waarland ontwikkelt samen met Uranus Beheer BV onder de naam Tevredenmaker BV de uitbreiding met 4 hectaren van het bedrijventerrein Vredemaker Oost.

 

Uitbreiding bedrijventerrein Vredemaker-Oost in de Goorn