Terug naar het overzicht

Bouwend Waarland heeft samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project gerealiseerd. Op deze locatie zijn alle agrarische bedrijfsgebouwen en verhardingen verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en gerealiseerd. Bouwend Waarland trad hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij.

Waarland
Gerealiseerd in 2019/2020