Terug naar het overzicht
Koedijk

Grenzend aan het natuurgebied Geestmerambacht op Kanaaldijk 47a in Koedijk ligt een voormalig agrarisch erf met een bedrijfsbestemming. Bouwend Waarland BV onderzoekt de haalbaarheid van de herontwikkeling van dit bedrijfswerf naar woningbouw.

Het idee van een herontwikkeling is voorgelegd aan de gemeente Dijk en Waard en zij hebben daar positief op gereageerd. Binnenkort ondertekenen Bouwend Waarland BV en de gemeente Dijk en Waard een intentieovereenkomst waarin afspraken staan over de uitwerking van de ideeën naar een stedenbouwkundig plan met een bijbehorend woningbouwprogramma.

Voordat de ideeën worden uitgewerkt tot een meer concreet stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma worden de omwonenden geïnformeerd over welke procedures en besluiten er allemaal nog moeten worden genomen voordat een plan kan worden uitgevoerd en op welke wijze zij kunnen meedenken over de uitwerking.

Kanaaldijk, Koedijk