HOME

 

OVER ONS

 

PROJECTEN

 

NIEUWS

 

IN DE VERKOOP

 

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEELNEMENDE BEDRIJVEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTEN

Bouwend Waarland BV is een samenwerkingsverband van vier bedrijven dat de volgende projecten gerealiseerd, in uitvoering en in voorbereiding heeft.


Nieuwe initiatieven

Bouwend Waarland is constant op zoek naar nieuwe kansrijke initiatieven. Heeft u als grondeigenaar of initiatiefnemer het idee dat Bouwend Waarland ook voor u wat kan betekenen dan kunt u contact met ons opnemen. 


Locatie voormalig loonbedrijf Bruin - Veluweweg 44 Waarland (in voorbereiding)

Bouwend Waarland heeft met de gemeente Schagen een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van deze woningbouwlocatie te onderzoeken. Als blijkt dat de plannen haalbaar zijn zal Bouwend Waarland het plan verder uitwerken tot een concreet stedenbouwkundig plan met een bijbehorend woningbouwprogramma.  Op basis hiervan kan medio 2019 een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Als dat eind 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld kan in 2020 worden gestart met het bouw/ en woonrijpmaken van het gebied. In het plan komen verschillende woningen, variŽrend van goedkope koopwoningen tot vrije kavels.

 


Locatie Spoetnikstraat Dirkshorn (gerealiseerd)

Aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn zijn acht energieneutrale starterswoningen gerealiseerd. Alle woningen zijn verkocht aan jongeren uit Dirkshorn. Bouwend Waarland heeft de door de gemeente Schagen uitgeschreven tender gewonnen. De acht woningen zijn voorzien van een aardwarmtepomp en zonnepanelen. Dat is ook volgens het gemeentelijke beleid, zoals is afgesproken in het nationaal Energieakkoord moet de nieuwbouw van woningen vanaf 2020 energieneutraal zijn.

 

april 2019 Spoetnikstraat Dirkshorn gerealiseerd 


Locatie voormalige handbalvelden Waarland (gerealiseerd)

Onder begeleiding van Bouwend Waarland heeft een groep jongeren op deze locatie een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project van 8 goedkope woningen gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenwerking met de gemeente Schagen gemaakt. De woningen staan op de plaats van de voormalige handbalvelden van Con Zelo. Het omliggende groen en het naastliggende trapveld is behouden gebleven, waarmee de woningen in een prachtige parkachtige omgeving komen te liggen.

CPO Waarland oktober 2018       CPO Waarland oktober 2018

   


Locatie Beemsterboerweg Waarland, Ruimte voor Ruimte (in uitvoering)

Bouwend Waarland realiseert momenteel samen met de eigenaar van het voormalige agrarische bedrijf aan de Weelweg 30 een Ruimte-voor-Ruimte project. Op deze locatie zullen alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen worden verwijderd. Ter compensatie daarvan zijn vier nieuwe royale bouwkavels verkocht en in aanbouw. Bouwend Waarland treedt hierbij, namens de grondeigenaar, op als ontwikkelende en verkopende partij. Inmiddels zijn alle bedrijfs-gebouwen met bijbehorende verhardingen verwijderd en wordt er volop gebouwd.

 Klik hier voor Situatietekening

  Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland 

Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland  Ruimte voor Ruimte project Beemsterboerweg Waarland


Drie vrijstaande woningen aan de Hogebrugweg Waarland (gerealiseerd)

Op een voormalige fruitboomgaard aan de Hogebrugweg heeft Bouwend Waarland voor de grondeigenaar drie vrijstaande bouwkavels ontwikkeld waar de nieuwe eigenaren zelf een vrijstaande woning konden ontwerpen en bouwen.  Het project heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Hogebrugweg.

Hogebrugweg Waarland  Hogebrugweg Waarland


Vijf appartementen en een apotheek  aan de Veluweweg 18 Waarland (gerealiseerd)

Bouwend Waarland realiseerde 5 appartementen en een apotheek in de voormalige buurtsupermarkt in het hart van Waarland.  Dit project is het eerste visitekaartje van Bouwend Waarland. Een constructieve samenwerking met de gemeente, een inventief en creatief bouwontwerp en een efficiŽnte uitvoering en goede verkoop- en bouwbegeleiding.